koolmonoxide

Nog elk jaar overlijden in Nederland zo’n 11 mensen door koolmonoxidevergiftiging. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide waarvan men ook weet dat het koolmonoxidevergiftiging betreft. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout.De onvolledige verbranding treedt vooral op bij te weinig aanvoer van verse lucht of bij vervuiling of defecten van de branders in het toestel. Daarnaast kunnen ook gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken zorgen voor koolmonoxide in een woning.

Het is een echte sluipmoordenaar: u proeft of ruikt het niet. Voor u het weet bent u bewusteloos.

Hoe herken ik een koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen uw vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof.

 • De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
 • Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag.
 • Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?

 • Iedereen die in een huis woont met verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld kachel, geiser, cv, combiketel), een open haard of een garage aan het huis vast waar verbrandingsmotoren worden gestart, loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging.
 • Ongeboren baby’s, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn gevoeliger voor koolstofmonoxidevergiftiging.

Wat moet ik doen bij koolmonoxidevergiftiging?

Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging zorg er dan voor dat de personen om wie het gaat zo snel mogelijk uit de giftige atmosfeer gebracht moeten worden, direct de frisse lucht in. Een hulpverlener moet zeer bedacht zijn op de eigen veiligheid! Bel de hulpdiensten om de juiste medische behandeling te geven.

 1. Waarschuw de huisgenoten
 2. Zet ramen en deuren wijd open
 3. Schakel (indien mogelijk) de bron uit
 4. Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht / Ga naar buiten
 5. Bel 112 

Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Onderhoud van een (open)verbrandingstoestel:
Zorg dat uw verbrandingstoestel bij voorkeur jaarlijks wordt gecontroleerd door een vakman. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.

 • Laat bij dit onderhoud ook controleren of er voldoende ventilatie is.
 • Als het toestel aangesloten is op een rookkanaal dan moet ook de goede werking van dit kanaal worden gecontroleerd: laat uw schoorsteen regelmatig vegen!
 • Ga na of de monteur ook voldoende vakbekwaam is (bijvoorbeeld met een keurmerk OK CV) . Hierover kunt u navraag doen bij UNETO-VNI.

Goede ventilatie. 

 • In een ruimte waar een open verbrandingstoestel staat of hangt, is een goede ventilatie noodzakelijk voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen.
 • Als het toestel in gebruik is, moeten roosters en klepramen openstaan. Ook kunnen in uw woning permanent geopende ventilatieopeningen aanwezig zijn voor een verbrandingstoestel. Stopt deze openingen daarom nooit dicht.
 • Heeft uw woning een mechanisch ventilatiesysteem of een keukenafzuigkap dan is toevoer van voldoende ventilatielucht helemaal belangrijk. Zonder voldoende toevoer bestaat namelijk het gevaar dat er onderdruk in uw woning ontstaat waardoor rookgassen uit een rookkanaal de woning in kunnen worden gezogen.

Of u nu een geiser, cv of gaskachel heeft: om het aardgas te kunnen verbranden is zuurstof  nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide. Wanneer moet u zich ongerust maken?

 • De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal.
 • De vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan.

Waar plaats ik een koolmonoxidemelder?

Koolmonoxide vormt zich bij onvolledige verbranding in het gastoestel en vermengt zich met de overige verbrandingsgassen. De dichtheid van de verbrandingsgassen is lager dan de dichtheid van lucht. De verbrandingsgassen zullen dus te samen met koolmonoxide de neiging hebben om te stijgen. Bij onvoldoende ventilatie wordt de ruimte vanaf het plafond naar beneden gevuld.

Advies:

 • Plaats de koolmonoxidemelder in de (leef)ruimte waarin een (open)verbrandingstoestel staat. Bijvoorbeeld de kamer waar een gaskachel staat, een keuken met een geiser of een zolder waar de cv opstelling staat.
 • Plaats de koolmonoxidemelder conform de bij het apparaat meegeleverde installatie instructie. Neem daarbij notie van het volgende advies:

Bevestiging aan de muur

 • Indien u de koolmonoxidemelder aan de muur plaatst, bevestig deze dan hoog aan de muur op een horizontale afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxidemelder geplaatst wordt op minimaal 15 centimeter gerekend vanaf het plafond.
 • Zorg er ook voor dat de melder altijd hoger is geplaatst dan de deurpost of het raamkozijn.

Bevestiging aan het plafond

 • Indien u de koolmonoxidemelder aan het plafond plaatst, doe dit dan op een afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxidemelder tenminste 30 centimeter vanaf de muur geplaatst wordt.

Bij fabrikanten kan de instructie nog wel eens verschillen, helaas. Hier wordt aan gewerkt, maar dat heeft wel tijd nodig.

Waar moet ik op letten als ik een CO-melder koop?

 • Een koolmonoxidemelder draagt de norm BS EN 50291op de verpakking, omdat deze aan deze technische norm dient te voldoen.
 • Let bij aanschaf van een koolmonoxidemelder dat deze melder 5 tot 10 jaar lang meegaat.
 • Ook staat in de gebruiksaanwijzing de norm BS EN 52092 vermeld. Dit betreffen de installatievoorschriften.
 • Kies niet voor een combimelder waarbij een rookmelder en een koolmonoxidemelder in één apparaat zijn gevoegd. De reden voor dit advies is gebaseerd op het feit dat een koolmonoxidemelder op een andere locatie geplaatst dient te worden dan een rookmelder. Kies ervoor om zowel aparte rookmelders te plaatsen én aparte koolmonoxidemelders, conform de daarbij meegeleverde installatievoorschriften.

Onderhoud van een koolmonoxidemelder

Controleer regelmatig de goede werking van een koolmonoxidemelder volgens specificaties van de leverancier.  Sommige melders moeten na een aantal jaren worden vervangen. Zet bij plaatsing de plaatsingsdatum en de vervangdatum met watervaste stift op de voorzijde.