Disclamer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de brandweer Julianadorp, maar befteft een eigen initiatief. De webmaster van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en brandweer Julianadorp iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Foto’s op de pagina’s
Op alle foto’s en van deze internetpagina’s berust copyright. De foto’s zijn gemaakt door mensen van brandweer Julianadorp, maar er zijn ook andere bronnen voor foto’s zoals aangeleverd eigen materiaal. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de bronvermelding of webmaster.
Er is getracht de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.

Artikelen
Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster of brandweer, of overeen te komen met de werkelijkheid.

Hyperlinks

Hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.brandweerjulianadorp.nl)
in onze website,brengen u naar sites van derden,waarbij brandweer Julianadorp,
geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Alle rechten voorbehouden

Deze site is met de grootst mogelijke zorg tot stand gebracht. Schade, in iedere vorm, direct en of indirect, ontstaan en of voortvloeiend uit gebruik van deze site wordt niet aanvaard. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan grafische afbeeldingen en of teksten van deze site te bewerken, openbaar te maken en of in vorm van kopie te verveelvoudigen.